مدیران شرکت

آقای ناصر رستم‌زاد

مدیریت مالی و اداری

لیسانس حسابداری

خانم شهلا صفابخش

رئیس اداره سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

فوق لیسانس مدیریت مالی

آقای فرشید گوهری

رئیس اداره برنامه‌ریزی و توسعه

دکترای اقتصاد مالی

آقای مهرداد نیکونژاد

رئیس اداره حسابداری

فوق لیسانس حسابداری

شبکه های اجتماعی
بنر لینک شده {عکس با ارتفاع خودکار}
شرکت های هم‌گروه